Voor gemeenten

Een platform met de juiste stuurinformatie in uw branche? Integraal sturen staat voor u als gemeente ook op de agenda. Op efficiënte wijze grip op data krijgen en aanvullend informatie ontwikkelen of verstevigen begint bij het goed definiëren van de juiste KPI’s. In samenwerking met de Gemeente Almere en de Gemeente Haarlem realiseerden we een compleet managementinformatiesysteem. Het op basis van KPI’s samengestelde platform biedt inzicht en overzicht voor beleidsmakers. Direct integraal sturen en actie ondernemen is mogelijk dankzij managementinformatie.

Transitie Sociale Domein

Gemeenten krijgen per 1 januari 2015 door de overheveling van de Jeugdzorg en Passend Onderwijs nieuwe taken en bevoegdheden. Ook de overheveling van de AWBZ functies begeleiding en persoonlijke verzorging naar de Wmo en de uitvoering van de nieuwe Participatiewet zorgt voor een uitbreiding van het gemeentelijke takenpakket. Gemeente Almere heeft in samenwerking met Solipsis een managementinformatiesysteem ontwikkeld dat gemeentebreed geïmplementeerd kan worden. De bedrijfsvoering van de gemeente Almere is met de hulp van dit systeem in staat bewuster om te gaan met de analyse van data, prognoses en uiteindelijk ook besparingen op zowel interne als externe processen.

Vensters voor Bedrijfsvoering

Gemeenten (ook andere overheidsorganisaties) kijken steeds zorgvuldiger naar de eigen bedrijfsvoering. Door krimpende budgetten neemt de vraag naar een efficiënte bedrijfsvoering toe. Kosten, ambities en belangen moeten worden ingediend, zoals een duurzame bedrijfsvoering, een klantgerichte bedrijfsvoering, een bedrijfsvoering die het primaire proces effectief ondersteund, een innovatieve bedrijfsvoering et cetera. Met Vensters voor Bedrijfsvoering krijgt u inzicht in hoe de bedrijfsvoering van uw organisatie ervoor staat. U krijgt een integraal beeld van de bedrijfsvoering. Vensters voor Bedrijfsvoering omvat namelijk allerlei voor de bedrijfsvoering relevante thema’s zoals:

  • efficiëncy en productiviteit
  • innovatie
  • klantgerichtheid
  • ICT
  • duurzaamheid
  • maatschappelijke betrokkenheid

Grip houden op informatievoorzieningsprocessen

Met de juiste KPI’s houdt u op efficiënte wijze grip op uw informatievoorzieningsprocessen. Én kunt u voldoen aan het ‘Vensters voor Bedrijfsvoering’ principe. Wie gingen u voor?

  • Gemeente Delft heeft een uitgebreide HRM-informatievoorziening met sturing op verzuim, informatie en bezetting
  • UWV heeft een integrale informatievoorziening
  • Sociale werkvoorzieningsschappen als Lander, DiamantGroep en Combiwerk hebben integrale informatievoorziening
  • Klanten van ADP hebben HR/salaris-dashboards, rapportage- en analyse omgeving

Solipsis is een professionele, pragmatische ICT-partner met een ruime ervaring op het gebied van management informatie binnen de gemeentemarkt. Als ICT-dienstverlener beantwoordt Solipsis managementinformatievraagstukken door de ontwikkeling en implementatie van Business Intelligence oplossingen met (bijvoorbeeld) QlikView. De eindgebruiker krijgt daar een groter gebruiksgemak en scala aan nieuwe mogelijkheden voor terug. Wel zo comfortabel. Graag helpen wij u bij de Transitie Sociale Domein. Neem vrijblijvend contact met ons op en laat u verder informeren.

gemeenten