Transitie sociale domein vergt aanpassingen van IT-systemen

De transitie van het sociale domein betekent dat per 1 januari 2015 drie belangrijke taken vanuit de rijksoverheid worden overgedragen aan de gemeenten. Gemeenten zijn vanaf dat moment verantwoordelijk voor de operatie van de AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging, de Wet op de Jeugdzorg en de Participatiewet. Het achterliggende idee is dat een gemeente die dichtbij haar inwoners staat hierdoor verschillende zaken nog beter kan inregelen. De transitie betekent naast beleidsvorming en besparing ook dat overheden en zorginstellingen genoodzaakt zijn om over hun IT-structuur en ICT-oplossingen na te denken.

Veel (semi-)publieke organisaties werken namelijk nog met verouderde software die niet geschikt zijn voor de huidige transitie. Wij hebben hierna een aantal stappen voor u op een rij gezet om de transitie voor het sociale domein zo soepel mogelijk te kunnen laten verlopen:

Nieuwe taken van de organisatie

Gemeenten krijgen als gevolg van de decentralisatie meer verantwoordelijkheden. Verouderde systemen kunnen de nieuwe taken die de transitie automatisch met zich mee brengt, niet standaard aan. Deze taken overstijgen meestal het sociale domein. Met de oplossingen die worden geboden kunnen de essentiële basisfuncties worden ondersteund zodat de gemeente toch de regie kan voeren. Solipsis heeft inmiddels ruime ervaring binnen de overheid met deze problematiek en kan uw organisatie voorzien van  passende software en oplossingen bieden die u zo optimaal mogelijk ondersteunen in deze nieuwe rol.

Efficiënt omgaan met het budget

Er komt veel op de gemeenten af door de transities van de centrale overheid. Maar er is voor deze taken minder budget aanwezig. Het is voor de organisatie slechts mogelijk om de transitie te realiseren door zo efficiënt mogelijk aan de slag te gaan. Dit mag echter niet ten koste van de kwaliteit gaan.

Passende IT oplossingen

Er wordt om deze reden meestal gekozen voor een domeinoverstijgend geïntegreerd dienstverleningsaanbod. De nadruk wordt gelegd op een passend aanbod dat gezamenlijk bepaald wordt. Natuurlijk heeft dit gevolgen voor de gegevensuitwisseling en informatievoorziening tussen de partijen. Uw organisatie kan zonder problemen de regie zelf in handen nemen. Wij kunnen u hierbij ondersteunen. Wij begrijpen dat de overgang een grote impact heeft op uw organisatie. Onze adviseurs denken daarom graag met u mee hoe u dit het beste kun inrichten. Lees ook de complete publicatie door het VNG, klik hier.