Eén waarheid

Overbodige vragen!

Wat we allemaal weten is dat het belangrijk is tijd te besteden aan zaken die er echt toe doen. Verantwoording te dragen over juiste informatie. Mensen, afdelingen, organisaties aan te sturen op basis van cijfers waarover geen misverstand kan bestaan. Toch blijkt werken vanuit eenduidige informatie, vanuit één waarheid voor veel organisaties nog een grote uitdaging.

Verschil in interpretatie

Een voorbeeld. Hoe hoog is het ziekteverzuimpercentage? De kans is groot dat hier binnen uw organisatie verschillende antwoorden op worden gegeven. Door het gebruik van meerdere bedrijfsapplicaties ontstaat nogal eens een verschil in datadefinities. Het registreren van meer-/minderuren en overwerk in het salarissysteem kan bijvoorbeeld maar zo verschillen van diezelfde gegevens in een projectadminstratie.
Het juist duiden van gegevens is van belang om als organisatie tot de juiste beslissingen te komen. Met gebruik van  een performance managementtool wordt gewerkt vanuit een centraal rapportage- en analysesysteem. Daardoor zijn verschillen in definities van gegevens uitgesloten en is interpretatie vanuit diverse invalshoeken niet langer mogelijk.

Zorg voor eenduidigheid in uw aansturing

Performance management maakt onderdeel uit van integraal management. Met een professioneel managementinformatiesysteem dat afdelings- en/of bedrijfsbreed wordt ingezet, zet u een goede stap richting beter meten, beter weten, beter sturen en daardoor slimmer ondernemen. De tijd van eindeloze discussies hoe cijfers en resultaten te interpreteren is voorbij. Win vandaag nog advies in over welke BI-tool voor uw performance management het beste past bij uw organisatie. Wij staan u graag te woord.