5 tips voor het goed kunnen analyseren van data

Vijf tips voor managers, voor het goed analyseren van uw bedrijfsdata om te komen tot bruikbare stuurinformatie.

1. Bepaal uw afdelingsdoelstellingen op basis van de bedrijfsdoelstellingen

Wat wordt er de komende periode van u verwacht? Heeft u hier een duidelijk cijfermatig onderbouwd antwoord op? Zijn er KPI’s gedefinieerd? Wanneer helder is welke ambities voor u, uw teamleden en uiteindelijk daarmee de organisatie nagestreefd worden, kan de juiste stuurinformatie uit de verschillende databronnen worden gedestilleerd. Hoe? Een BI-adviseur licht u graag in.

2. Bepaal de randvoorwaarden van uw doelstellingen

Uw afdelingsdoelstellingen staan niet op zich zelf. Wanneer worden cijfers kritiek voor uw afdeling en wanneer worden cijfers kritiek voor de organisatie? Welke marge is gebruikelijk of misschien gewenst om in te bouwen? Bepaal de randvoorwaarden van uw doelstellingen om een eenduidig en tijdig antwoord te kunnen geven op de vraag: staan we in het rood, is het licht oranje of hebben we groen?

3. Stel een overlegvorm vast tussen afdelingen die uw materie en cijfers aanvullen

Zonder verkoop geen inkoop en vice versa. Bij het analyseren van gegevens is het niet alleen belangrijk stil te staan bij het afbreukrisico dat andere afdelingen op uw data kunnen hebben. U wilt ook het verhaal achter de verschillen kennen, bespreekbaar maken waarom er een dalende lijn is. Specialisten met een neutrale kijk betrekken in dit verhaal? Neem contact op met Solipsis, zo bent u snel een stap verder.

4. Evalueer uw MIS op periodieke basis

Heeft u het gevoel met uw managementinformatiesysteem (MIS) op de juiste koers te zitten? De wereld om uw heen ontwikkelt door. Toets uw MIS op jaarlijkse basis. Zijn er updates beschikbaar die u nog niet heeft ontvangen? Wellicht zijn er gebruikers bij gekomen of weggevallen, wat effect heeft op het licentiebeheer. Kent u de nieuwe functionaliteit voldoende? Is het gebruiksgemak nog steeds op orde? Hoe heeft de informatiebehoefte zich ontwikkeld? En uw organisatie? Kortom, wees kritisch op uw eigen systeem.

5. Vraag om advies

Een inrichting van een performance managementtool voor een MIS vraagt om deskundigheid enerzijds en gebruiksgemak anderzijds om de acceptatie en het rendement ervan vooraf al te waarborgen. Door een ervaren specialist in te schakelen wordt u gaande het proces zelf opgeleid en kunt u vanuit daar efficiënt aan de slag.
Stel uw vragen over het analyseren van data, het komen tot de juiste kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) en/of vragen op het gebied van performance management aan Solipsis.

Bel of mail ons en u krijgt vrijblijvend advies. Telefoon: (0418) 57 61 00, e-mail info@solipsis.nl