Human ConneXion

Human ConneXion is opgericht in november 2002, vanuit de gedachte: hoe organiseer je gezond werk en hoe ga je op een goede manier om met je medewerkers? De arbodienst heeft een kleine staf met daarnaast ongeveer veertig freelance  arboprofessionals en adviseurs. Human ConneXion ontwikkelde samen met de Qlik-consultants van Solipsis een dashboard op basis van QlikView. Dit dashboard geeft werkgevers inzicht waar in hun organisati e de omstandigheden voor duurzame inzetbaarheid gunsti g zijn en waar die voedingsbodem extra aandacht verdient.