Gemeente Almere

QlikView is veel meer dan alleen dashboards bekijken of laten produceren door een leverancier. Dat weet de Gemeente Almere na een aantal jaar werken met de business intelligence-tool. De gemeente wil daadwerkelijk sturen op de centrale beschikbare data in plaats van werken met extracomptabele rapportageproducten. Inmiddels wordt BI gezien als essenti eel onderdeel voor de ondersteuning van bedrijfsprocessen en is de gemeente klaar voor een overgang van de ontdekfase naar een hogere fase van BI-volwassenheid.