Cyclus

Cyclus is specialist in afvalbeheer en verzorgt ook in opdracht van overheden en particuliere ondernemingen het dagelijks onderhoud en beheer van de openbare ruimte en bedrijfsterreinen. Voor de financiële en managementrapportages van het onderdeel afvalbeheer werkt Cyclus al een aantal jaren succesvol met QlikView. Op initiatief van hoofd ICT Marcel Dymanus en de toezichthouders is in mei 2013 de BI-tool, in samenwerking met Solipsis, ook ingevoerd voor beeldkwaliteitsinspecties en kwaliteitsbeheer van openbare ruimtes. “Het werken met QlikView levert veel meerwaarde op; alle meetresultaten zijn nu real-time beschikbaar.